تلفن:
021 88 67 35 00
021 840 83 226

پست الکترونیک: info@RayanBourse.ir

با توجه به روح برنامه پنجم توسعه کشور که اقتصاد دانایی محور و اتکا به فناوری و نوآوری سرلـوحه آن است و با عنایت به ضـرورت‌هـای حال و آینـــده در بعــد سـرمایـه انسانی، شرکت رایـان بورس (وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار) برای رسیدن به افق مورد نظر در ارتقاء بهره‌وری کار با سامانه‌های نرم افزاری بازار سرمایـه و نیز بکارگـیــری آخرین استـانداردها و مـــهارت‌های بیـن‌المـللی دوره‌هـای آموزشــی تخــصصی در حوزه فنـاوری اطلاعات بـازار سـرمایه برگـزار می‌نماید.
با توجه به توسعه روز افزون بازار سرمایه، افزایش شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، افزایش حجـم اطلاعـات ارسالی ناشـران و لزوم افزایـش سرعــت و دقـت در انعـکاس ایـن اطلاعات، آمـوزش‌های مربوط به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
از سوی دیگر با عنایت به افق سیاست‌های توسعه‌ای بازار سرمایه از طریق بکارگیری زبان گزارشگری XBRL، شرکت رایان بورس به عنوان بازوی اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در پروژه ملی XBRL ایران و به منظور همگام نمودن کاربران سامانه کدال و فعالان بازار سرمایه با فناوری‌های نوین مالی، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی پایه و تخصصی زبان گزارشگری مالی XBRL نیز نموده است تا بدین ترتیب بتواند در ساخت بستر علمی و عملی مناسب این حوزه تاثیر گذار باشد.
برگزاری بیش از 3.000 نفر ساعت آموزش
برگزاری بیش از 50 دوره آموزشی تئوری، کارگاهی و اختصاصی
آموزش بیش از 500 نفر از فعالان بازار سرمایه
تبیین نظام انگیزشی و مشارکتی در برگزاری دوره‌های آموزشی سامانه‌ها
دوره آموزشی سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران در گروه‌های مختلف کاربری
ویژه ناشران بورس
ویژه موسسات حسابرسی
ویژه ثبت سهام افزایش سرمایه در دست انتشار مرتبط با متقاضیان افزایش سرمایه
ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری
دوره آموزشی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر کسب و کار (XBRL)
کارگاه‌های تخصصی آشنایی و بکارگیری XBRL
دوره آموزشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در بازار سرمایه
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با داخلی
201 و 202
تماس بگیرید.